HomeKrishantering i företag och organisationerSpecialistutbildning för psykologer – krishantering i arbetslivet

I grundutbildningen för psykologer behandlas traumatiska kriser, krisreaktioner, organisatorisk krishantering och olika krisinterventioner, såväl akuta insatser som traumabehandling, relativt översiktligt. Samtidigt är kunskaper om kris och krishantering något som en psykolog inom offentlig eller privat vård, men även inom företagshälsovård och andra verksamheter som är direkt riktade mot arbetslivet, förväntas kunna arbeta med. För att fylla denna lucka har BrolinWestrell satt samman en kurs om krishantering i arbetslivet.

Kursen Krishantering i arbetslivet – vidareutbildning för psykologer

Kursen Krishantering i arbetslivet är en specialistutbildning inom kris för legitimerade psykologer och andra som önskar fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi och psykotraumatologi med fokus på krishantering i arbetslivet. Det är en av Sveriges Psykologförbund ackrediterad specialistkurs, godkänd som fördjupningskurs inom specialiteterna ”Arbetslivets psykologi” och ”Pedagogisk psykologi”, men den är även möjlig att tillgodoräkna sig som breddkurs för andra specialistinriktningar.

Fem dagars krisutbildning

Kursen omfattar fem heldagar med föreläsningar och seminarier. Föreläsarna kommer bland annat från BrolinWestrell, men också från bland annat Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, Ericastiftelsen, Stockholms Läns Landsting och Röda Korset.

En utbildning för psykologer men även andra yrkeskategorier

Även om det i första hand är en specialistkurs för psykologer är även andra yrkeskategorier välkomna. Utöver psykologer ser vi deltagare som är psykoterapeuter, beteendevetare, socionomer, men också personalvetare och säkerhetsansvariga från olika organisationer. För psykologer som vill tillgodoräkna sig utbildningen som specialistkurs gäller dock andra examinationskrav än för andra deltagare.

Ur kursens innehåll

 • Kunskap om krisreaktioner
 • Akuta insatser för grupper och individer
 • Psykologisk första hjälp
 • Stödinsatser för insatspersonal
 • Krisorganisationers utformning
 • Krisutbildningar och övningar
 • Utformning av krisplaner och checklistor
 • Ledarskap under kris
 • Kriskommunikation
 • Screening, diagnostik och behandling av psykiskt trauma
 • Barn, trauma och akuta insatser
 • Transkulturella aspekter på krisarbete