Krishantering

Specialistutbildning för psykologer – krishantering i arbetslivet

I grundutbildningen för psykologer behandlas traumatiska kriser, krisreaktioner, organisatorisk krishantering och olika krisinterventioner, såväl akuta insatser som traumabehandling, relativt översiktligt. Samtidigt är kunskaper om kris och krishantering något som en psykolog inom offentlig eller privat vård, men även inom företagshälsovård och andra verksamheter som är direkt riktade mot arbetslivet, förväntas kunna arbeta med. För att fylla denna lucka har BrolinWestrell satt samman en kurs om krishantering i arbetslivet.

Kursen Krishantering i arbetslivet – vidareutbildning för psykologer

Kursen Krishantering i arbetslivet är en specialistutbildning inom kris för legitimerade psykologer och andra som önskar fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi och psykotraumatologi med fokus på krishantering i arbetslivet. Det är en av Sveriges Psykologförbund ackrediterad specialistkurs, godkänd som fördjupningskurs inom specialiteterna ”Arbetslivets psykologi” och ”Pedagogisk psykologi”, men den är även möjlig att tillgodoräkna sig som breddkurs för andra specialistinriktningar.

Fem dagars krisutbildning

Kursen omfattar fem heldagar med föreläsningar och seminarier. Föreläsarna kommer bland annat från BrolinWestrell, men också från bland annat Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, Ericastiftelsen och Röda Korset.

En utbildning för psykologer, men kan även ordnas för andra yrkeskategorier

Detta är en specialistkurs för psykologer, vilket sedan Sveriges Psykologförbunds beslut 2020 innebär att endast leg psykologer accepteras som deltagare. För att behålla status som ackrediteras specialistkurs är vi tvungna att följa detta direktiv. Men om det skulle finnas efterfrågan från andra relevanta yrkeskategorier, exempelvis leg psykoterapeuter, beteendevetare, socionomer, personalvetare och säkerhetsansvariga från olika organisationer, har vi, givet att antalet deltagare blir tillräckligt, möjlighet att arrangera en kurs med exakt samma innehåll men utan att den då har status som specialistkurs för psykologer.

Ur kursens innehåll

 • Krisorganisationers utformning
 • Utformning av krisplaner och checklistor
 • Krisutbildningar och krisövningar
 • Kunskap om krisreaktioner
 • Akuta insatser för grupper och individer
 • Psykologisk första hjälp
 • Ledarskap under kris
 • Kriskommunikation
 • Stödinsatser för insatspersonal
 • Uppföljning, screening, diagnostik och traumabehandling
 • Läkemedel och trauma
 • Barn, trauma och akuta insatser

Kursinformation

Hittills har vi sedan 2012 genomfört 6 kurser, och vi har funnit att underlaget inte är tillräckligt för att det ska vara möjligt att genomföra en kurs varje år. Hittills har vi genomfört en kurs vartannat år, och om det finns intresse och underlag kommer vi sannolikt att genomföra nästa kurs 2023.

Med tillräckligt stort antal deltagare kan dock kursen på begärans genomföras som en uppdragsutbildning.

Här finns kursbeskrivning och kursschema för aktuell kurs för nedladdning:
Kursbeskrivning Krishantering 2021-22
Kursschema 2021-22

Kontakta Per Calleberg, per@brolinwestrell.se, för mer information.

Vi hjälper dig med krishantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med krishantering.