HomeKonflikthantering på arbetsplatsen

Konflikter på jobbet tar fokus från det arbete som egentligen ska göras. Vår erfarenhet är att det är viktigt att först göra en bedömning av vilka åtgärder som är mest lämpade innan man går in med insatser. Behöver företagets eller enhetens chef få stöd i arbetet med att lösa problemet? Behöver de som är i konflikt delta i ett trepartssamtal? Eller finns det skäl för arbetsgivaren att genomföra en oberoende utredning av situationen?

IMG_2548

Det finns många begrepp inom det här området som ibland används lite slarvigt. I spalten till höger hittar du artiklar där du bland annat kan läsa om vad mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling på jobbet egentligen innebär. Ta kontakt med oss om du vill diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med konflikthantering.