Vi hjälper organisationer att hantera utmaningar, att klara kriser och att utvecklas. Vi vägleder chefer och medarbetare i att hitta rätt i sina yrkesroller och att möta livets prövningar. I såväl vardag som kris. Enkelt uttryckt är vi en resurs för er organisation när den drabbas av motgång eller behöver ta nya steg.

Tre filmer om kriser i arbetslivet


Vi som finns på BrolinWestrell är psykologer eller psykoterapeuter som specialiserat oss på att arbeta i näringslivet. Vi har haft ledande positioner på olika arbetsplatser och vi har som konsulter erfarenhet från många olika branscher. Stora företag och små företag. Kommuner, myndigheter och ideella föreningar.

978-91-44-10815-5_01_cover A

Vi är väl förankrade i vetenskapens utveckling inom våra områden. Och vi samlar och lär av våra erfarenheter; tusentals krishanteringar, chefshandledningar och möten med medarbetare. Vi har delat med oss av våra kunskaper och erfarenheter i boken Krishantering i arbetslivet som utkommit i en andra uppdaterad och reviderad upplaga i mars 2016. Ännu fler egna erfarenheter och många lästa vetenskapliga artiklar har berikat boken ytterligare. Läs mer här.

BrolinWestrell förenar alltså psykologisk kunskap om mänskligt fungerande med chefshandledarens känsla för ledarskap. Och krishanterarens vana av situationer där allt ställs på sin spets. Företagets affärsidé är att erfarenheter från dessa tre områden skall förena och tillsammans göra skillnad.

Krishantering

BrolinWestrell hanterar dagligen kriser på arbetsplatser runt om i Norden. Vardag som helg. Året runt. Mängder av egna erfarenheter och kontinuerliga studier av den senaste forskningen gör att vi vet vilka insatser som fungerar. Och när i tid dessa insatser gör störst nytta.

Modern krishantering utgår från människans förmåga till återhämtning. Forskarna kallar det för resiliens. Vi vet samtidigt att medarbetarens behov av ledarskap ökar under kris. Den viktigaste krisinsatsen är därför att på olika vis säkra att chefer fortsätter att göra ett gott jobb.

Drabbade medarbetare reagerar väldigt olika efter svåra händelser. De flesta tar sig vidare av egen kraft och med hjälp av nära och kära. Andra behöver mer stöd, ibland professionella insatser.

Den metod som varit allenarådande under 80- och 90-talet, Debriefing, har under 2000-talet ifrågasatts. Nu finns nationella och internationella rekommendation som säger att man ska undvika metoden. Istället bör insatser på arbetsplatser fokusera på att stödja chefer, att stabilisera och lugna de direkt drabbade och över tid fånga upp och screena de som eventuellt behöver behandlande insatser. Om behandling blir aktuellt finns det idag bra och fungerande psykoterapeutiska metoder.

BrolinWestrell hjälper arbetsplatser att hitta rätt nivå på stödet. Vi hjälper organisationen, dess chefer och medarbetare såväl före som under och efter svåra händelser. Vi erbjuder rätt insatser över hela landet.

Läs mer
2014 1944