Välkommen till BrolinWestrell

Vi hjälper er med krishantering, Ledarskap, Personalstöd

Erfarenhet

BrolinWestrell har under åren hjälpt flera hundra arbetsgivare att hantera 1000-tals kriser. Vi är svenskt näringslivs mest etablerade krisleverantör.

Kompetens

Företagets medarbetare har sedan start varit ledande i att utveckla psykologisk krishantering i Sverige.

Tillgänglighet

Vi finns direkt tillgängliga dygnet runt när er organisation behöver stöd, oavsett var i landet ni befinner er.

Våra tjänster

Vi hjälper organisationer att hantera utmaningar, att klara kriser och att utvecklas. Vi vägleder chefer och medarbetare i att hitta rätt i sina yrkesroller och att möta livets prövningar. I såväl vardag som kris. Enkelt uttryckt är vi en resurs för er organisation när den drabbas av motgång eller behöver ta nya steg.

Våra tjänster

Vi hjälper organisationer att hantera utmaningar, att klara kriser och att utvecklas. Vi vägleder chefer och medarbetare i att hitta rätt i sina yrkesroller och att möta livets prövningar. I såväl vardag som kris. Enkelt uttryckt är vi en resurs för er organisation när den drabbas av motgång eller behöver ta nya steg.

Krishantering

När ett företag eller annan organisation drabbas av till exempel olyckor, dödsfall, hot och våld eller oegentligheter erbjuder BrolinWestrell krishantering dygnet runt, året runt.

Ledarskap

Ett personligt, aktivt och lyhört stöd för dig som chef för att lösa ett aktuellt problem eller utveckla ledarskapet över tid.

Personalstöd

En lättillgänglig samtalstjänst där medarbetare får snabb tillgång till ett professionellt samtalsstöd.

Personbedömning

Personbedömning och psykologisk testning ger ökad förståelse för rekrytens kapacitet och hjälper er att välja rätt person till rätt tjänst.

Utbildning

BrolinWestrell utbildar chefer, HR, medarbetare och specialister i modern krishantering.

Utredning

Vi vägleder och utreder inom området kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering i arbetslivet.

Konflikthantering

Ett effektivt och snabbt tillgänglig stöd för att hantera kostsamma konflikter på arbetet.

Visselblåsning

BrolinWestrell erbjuder en trygg och kostnadseffektiv visselblåsartjänst. Vi har kunder i flera olika branscher och tjänsten nyttjas av arbetsgivare med allt från femtiotalet medarbetare till stora bolag med flera tusen anställda.

h /dygn vi finns tillgängliga

dagar /år vi finns tillgängliga

+

kunder

+
hanterade kriser sedan start 2007

Medarbetare

Företagets medarbetare har under flera år varit ledande i att förnya den psykologiska krishanteringen i Sverige, bland annat genom boken Krishantering i arbetslivet.

Förutom de egna medarbetarna har BrolinWestrell nätverk av underkonsulter i Sverige, Norden och Världen.

Våra senaste uppdateringar

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er organisation. Skicka ett mail till info@brolinwestrell.se alternativt ring oss på 08-33 01 21.