Personalstöd

Personalstöd på arbetsplatsen

Med många års erfarenhet av personalstöd i bagaget har vi utvecklat en modern, flexibel och kostnadseffektiv tjänst. Vardagens bekymmer på såväl arbetet som i hemmet kan dryftas med en erfaren samtalspartner hos oss på BrolinWestrell. Tjänsten ger chefer och medarbetare möjlighet till sorterande och lösningsfokuserade samtal som stärker de egna resurserna och minskar risken för en negativ arbetspåverkan. Ett lättillgängligt stöd för den anställde och en viktig avidentifierad statistik till arbetsgivaren.

Här nedan kan du läsa mer om hur det fungerar, hur sekretessen fungerar och om det har någon betydelse för en arbetsplats om arbetsgivaren erbjuder en personalstödstjänst. Här kan du också läsa om vad stress egentligen är och hur man kan ta sig an den.

Vi arbetar även med psykoterapier. Korta problemlösande eller längre bearbetande terapier, som först och främst är till för privatpersoner. Men också med traumaterapier efter krishändelser på arbetsplatser – läs mer om krishantering här.

Gör personalstöd någon skillnad?

Personalstöd är den svenska termen för den tjänst som på engelska kallas EAP (Employee Assistance Program) och som är en relativt vanlig förmån i många länder. Det finns en hel del utländsk forskning kring EAP och vilka effekter som kan iakttas när EAP införs i en verksamhet.

Enkätundersökningar har visat att medarbetare i organisationer som har tillgång till medarbetarstöd upplever ett ökat engagemang i arbetet, en större arbetstillfredsställelse och generellt uttrycker mindre missnöje med sin arbetsgivare (1).

I andra studier har man studerat mer objektiva parametrar och funnit att de som använt personalstödet mer än halverat sin frånvaro, kraftigt ökat sin produktivitet och förbättrat sin hälsa. (2). Slutsatsen är enkel – det lönar sig att ansluta sina medarbetare till en personalstödstjänst (3).

Personalstöd på arbetsplatsen

Hur fungerar BrolinWestrells personalstöd?

Medarbetaren tar själv initiativ till stödet genom att ringa personalstödstelefonen och väljer om samtalet ska ske på telefon eller om man vill boka en tid för att träffas. BrolinWestrells personalstöd är tillgängligt alla vardagar klockan 08:00-18:00.

Personalstödstelefonen är bemannad av psykolog/psykoterapeut klockan 10:00-12:00, övrig tid bokar man en tid som passar bättre. I avtalet mellan BrolinWestrell och arbetsgivaren bestäms en ram på max 3-5 samtal/år för de som kontaktar personalstödet. Personalstödet kan, om arbetsgivaren så önskar, kompletteras med möjligheten till juridisk rådgivning inom framför allt familjejuridik. Arbetsgivaren erhåller en regelbunden avidentifierad statistisk återkoppling av nyttjande och trender.

Lättillgängligt medarbetarstöd på arbetsplatsen minskar hjälpbehovet

Det är en skillnad att ha tillgång till stöd och att faktiskt utnyttja det. Man brukar tala om upplevt stöd respektive mottaget stöd. Det upplevda stödet är givetvis subjektivt, det handlar om det stöd som en person uppfattar sig ha tillgång till och möjlighet att erhålla. Det mottagna stödet är det stöd som verkligen erhålls. Självfallet finns det ett samband mellan upplevelsen av tillgång till stöd och mängden stöd som faktiskt utnyttjas. Men intressant nog visar både forskning och erfarenhet att hjälpsökandet minskar om upplevelsen är att stöd finns lättillgängligt och att tröskeln är låg, vilket innebär att det är okomplicerat att få tillgång till stödet.

Så hanteras sekretessen i personalstödet

Eftersom BrolinWestrells medarbetare och underkonsulter alla är legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter är sekretess en självklarhet i arbetet. Innehållet i samtalet som förs mellan klienten/den som använder medarbetarstödet och psykologen/psykoterapeuten, stannar där och endast en sammanfattande bild förmedlas till en Ärendeansvarig (som också är legitimerad och därmed följer samma regler runt sekretess) på BrolinWestrell. Ärendeansvarig kvalitetssäkrar arbetet och sköter eventuella kontakter med arbetsgivaren – kontakter som i så fall godkänts av den som använder medarbetarstödet.

BrolinWestrell ger årsvis en avidentifierad statistik på gruppnivå tillbaks till arbetsgivaren. I den statistiken kan arbetsgivaren se hur många som använt tjänsten, men inte vem som gjort det. Där kan man också, om arbetsplatsen är tillräckligt stor, se vissa trender i upprinnelsen till kontakterna. Handlar det om stress på arbetsplatsen? Finns det missnöje med ledarskap? Utifrån dessa trender kan BrolinWestrell diskutera den övergripande bilden och eventuella insatser som kan behövas för arbetsplatsen i stort.

Referenser

1. Sharar, D. A., Pompe, J. C., & Lennox, R. D. (2012). Evaluating the workplace effects of EAP counseling. Journal of Health and Productivity, 6(2), sid. 5-14.

2. Selvik, R., Stephenson, D., Plaza, C., & Sugden, B. (2004). EAP impact on work, relationship, and health outcomes. Journal of Employee Assistance, 34(2), sid. 18-22.

3. Leon, J. M. (2012). Employee Assistance Programs: The Return on Investment for an EAP. Senior Honors Theses. 270. Lynchburg, VA.: Liberty University. http://digitalcommons.liberty.edu/honors/270

Vi hjälper dig med personalstöd

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med personalstöd.