HomeOm oss

BrolinWestrell startades årsskiftet 2006/2007 av Magnus Brolin och Mikael Westrell. Med en tydlig vision om att förena sina erfarenheter som chefer, psykoterapeuter och krishanterare har de snabbt och framgångsrikt etablerat företaget på marknaden. Magnus Brolin och Mikael Westrell äger vardera 50 % av BrolinWestrell AB.

Idag stödjer vi organisationer i såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. BrolinWestrell är en resurs när det svåra händer eller när man vill utveckla en fungerande verksamhet.

BrolinWestrell erbjuder tjänster med hög kvalitet, personlig kommunikation med kunden och stor insatskapacitet. Företagets medarbetare har under flera år varit ledande i att förnya den psykologiska krishanteringen i Sverige, bland annat genom boken Krishantering i arbetslivet. Vi följer kontinuerligt forskningen och kunskapsutveckling och våra arbetsmetoder stämmer väl överens med de nationella riktlinjer om t ex krishantering som formulerats i flera länder under senare år.
Förutom de egna medarbetarna har BrolinWestrell nätverk av underkonsulter i Sverige, Norden och Världen.

 

Nationellt nätverk BrolinWestrell har ett nätverk av underleverantörer runt om i landet, som arbetar på uppdrag av, arbetsleds av och rapporterar till oss. Det består av legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av krishantering, ledarskap och behandling.

Med hjälp av vårt nätverk kan vi därför snabbt finnas på plats när er organisation behöver stöd, oavsett var i landet ni befinner er.

Nordiskt nätverk BrolinWestrell finns representerade också i Norge, Danmark och Finland genom ett nätverk av underleverantörer. Samtliga är psykologer och psykoterapeuter med stor erfarenhet av bland annat psykologisk krishantering.

Internationell samarbetspartner Vi samarbetar även med en världsomspännande krisstödsleverantör. Det gör det möjligt för oss att erbjuda hjälp på lokalt språk på de flesta platser runt om i världen.

 

Mikael Westrell

VD, socionom, leg psykoterapeut. Tillsammans med Magnus Brolin delägare i BrolinWestrell AB. Mikael är specialiserad inom kris och trauma, och arbetar också mycket med ledarskaps- och organisationsutveckling. Tjänstgjort inom kommunal socialtjänst samt akutpsykiatri och har dessutom mångårig erfarenhet av eget chefsskap inom öppenvårdspsykiatrin. Forskat inom ämnesområdet hiv/aids. Tidigare bl a arbetat på Visavi AB (numera Falck Healthcare) som chefsvägledare samt ansvarig för Krisstödstjänsten. Medförfattare till boken ”Krishantering i arbetslivet”, Studentlitteratur 2011 och 2016.

mikael@brolinwestrell.se
070-370 96 99

Magnus Brolin

leg psykolog och leg psykoterapeut. Tillsammans med Mikael Westrell delägare i BrolinWestrell AB. Magnus är specialiserad inom kris och trauma, och arbetar också mycket med ledarskaps- och organisationsutveckling. Tjänstgjort inom rättspsykiatri, öppenvårdspsykiatri, beroendevård och företagshälsovård. Tidigare bl a arbetat på Visavi AB (numera Falck Healthcare) som verksamhetschef. Medförfattare till boken ”Krishantering i arbetslivet”, Studentlitteratur 2011 och 2016.

magnus@brolinwestrell.se
070-970 21 11

Per Calleberg

leg psykolog, fil kand i biologi. Hos BrolinWestrell sedan 2008, där Per är specialiserad inom krishantering och traumabehandling. Han är certifierad EMDR-terapeut. EMDR är s.k. ögonrörelsebehandling som fungerar bl.a. för behandling av PTSD. Per, som tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin, har också erfarenhet av psykiatrisk öppenvård och även tjänstgjort som psykolog och krisansvarig inom Visavi AB och Falck Healthcare. Dessutom har Per återkommande föreläsningsuppdrag på bl.a. Stockholms universitet samt Karolinska Institutet samt utför psykologiska tester och intervjuer vid rekrytering av bl.a. piloter och säkerhetsklassad personal. Per är också medförfattare till boken ”Krishantering i arbetslivet”, Studentlitteratur 2011 och 2016.

per@brolinwestrell.se
070-555 43 25

Anna Niva

personalvetare och leg psykoterapeut. Hos BrolinWestrell sedan 2013, där hon förutom psykoterapi huvudsakligen arbetar med krishantering och ledarskapsutveckling. Anna har mångårig erfarenhet som personalansvarig inom framförallt detaljhandel och ideell sektor. Hon har varit verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och har också ett flerårigt engagemang i Röda Korsets krisstödsverksamhet, både i rollen som krisstödjare och som avlastare för grupper, samt i rollen som samordnare. Anna är också EMDR-behandlare under handledning, samt har vidareutbildat sig i sexologi.

anna@brolinwestrell.se
070-491 95 95

Ulrica Melcher

Leg sjuksköterska och leg psykoterapeut
Ulrica är utbildad familjeterapeut och har mångårig erfarenhet av konsultativt och psykoterapeutiskt arbete inom hälso- och sjukvård. Ulrica kommer närmast från Ersta sjukhus hospice där hon arbetat med stöd, såväl i grupp som individuellt, till människor som befinner sig i svåra livssituationer. Ulrica har också mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på egen privatmottagning. Ulrica har genomfört forskningsstudier där tonåringar berättat om sina erfarenheter av att leva med en sjuk förälder som avlidit i cancersjukdom och har presenterat sin forskning i internationell vetenskaplig tidskrift samt på flera internationella konferenser.

ulrica@brolinwestrell.se
070-756 50 30

Kina Nygren

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker. Kina har mångårig erfarenhet av privatpraktiserande psykoterapeutisk verksamhet med individuellt stöd, såväl psykoterapi som krishantering. Hon har också arbetat mycket med chefsstöd och chefsutbildning. Kina har en gedigen erfarenhet av handledning i grupp, hon handleder på psykologprogrammet vid Uppsala universitet samt psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet samt handleder arbetsgrupper inom beroendevård. Hon har också erfarenhet från att ha handlett och utbildat läkarstudenter i samtalsmetodik vid läkarprogrammet Uppsala universitet samt haft uppdrag vid Karolinska Institutets prov-och intervjubaserade intagning till läkarutbildningen samt tjänstgjort inom Studenthälsan.

kina@brolinwestrell.se
070-372 43 25

Nina von Garaguly

Nina är legitimerad psykolog med vidareutbildning i affektfokuserad psykoterapi och EMDR.
Nina är specialiserad inom kris- och traumaområdet och har arbetat på Kris-och Traumacentrum AB med kriser och PTSD-problematik. Hon har också flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på egen privatmottagning och har arbetat inom psykiatrin med bedömning, utredning och behandling. Nina har suttit i styrelsen för Psykologer utan Gränser och har ett förflutet som danslärare.

nina@brolinwestrell.se
070-654 43 25

Sofia Lindblad

Kundutvecklare. Fil kand i hälsovetenskap & hälsopedagogik samt en eMBA i företagsekonomi.
Sofia har erfarenhet från att ha arbetat inom hotellbranschen under 15 år, Elite Hotels. Hon har därefter arbetat inom företagshälsovård under 17 år, Ericsson AB, Alviva AB (Volvo Group). Sofia kommer närmast från rollen som säljchef på Feelgood Företagshälsa. På Feelgood har Sofia tidigare haft rollen som bland annat Key account Manager samt innehaft olika chefsbefattningar. Sofia har erfarenhet av att ha arbetat med kundansvar och kundutveckling med kunder från ett brett segment inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.
På BrolinWestrell arbetar Sofia med kundutveckling – med fokus på kundvård och att utveckla kundrelationen i nära samverkan med kund.

sofia@brolinwestrell.se
072-454 43 25

Martin Mattsson

koordinator. Hos BrolinWestrell sedan 2014. Som koordinator är det Martin som håller i trådarna när det gäller den administrativa verksamheten. Tillsammans med Vd ansvarar han också för det externa kundarbetet. Martin kommer närmast från ett chefsjobb inom bokbranschen och har stor erfarenhet av service i relation till kund och att administrera en komplex organisation.

martin@brolinwestrell.se
070-649 33 45