Om oss

Om oss

BrolinWestrell

BrolinWestrell startades årsskiftet 2006/2007 av Magnus Brolin och Mikael Westrell. Med en tydlig vision om att förena sina erfarenheter som chefer, psykoterapeuter och krishanterare har de snabbt och framgångsrikt etablerat företaget på marknaden.

Bolaget ägs sedan 1 juli 2019 av Primakoncernen. Mandus Frykman tillträdde som VD 2021 och BrolinWestrell ingår i dag i en företagsgrupp med specialistverksamheter inom företagshälsa, arbetsmiljö och arbetspsykologi.

Idag stödjer vi organisationer i såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. BrolinWestrell är en resurs när det svåra händer eller när man vill utveckla en fungerande verksamhet.

BrolinWestrell erbjuder tjänster med hög kvalitet, personlig kommunikation med kunden och stor insatskapacitet. Företagets medarbetare har under flera år varit ledande i att förnya den psykologiska krishanteringen i Sverige, bland annat genom boken Krishantering i arbetslivet. Vi följer kontinuerligt forskningen och kunskapsutveckling och våra arbetsmetoder stämmer väl överens med de nationella riktlinjer om t ex krishantering som formulerats i flera länder under senare år.
Förutom de egna medarbetarna har BrolinWestrell nätverk av underkonsulter i Sverige, Norden och Världen.

Nationellt nätverk

BrolinWestrell har ett nätverk av underleverantörer runt om i landet, som arbetar på uppdrag av, arbetsleds av och rapporterar till oss. Det består av legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av krishantering, ledarskap och behandling. Med hjälp av vårt nätverk kan vi därför snabbt finnas på plats när er organisation behöver stöd, oavsett var i landet ni befinner er.

Nordiskt nätverk

BrolinWestrell finns representerade också i Norge, Danmark och Finland genom ett nätverk av underleverantörer. Samtliga är psykologer och psykoterapeuter med stor erfarenhet av bland annat psykologisk krishantering.

Internationell samarbetspartner

Vi samarbetar även med en världsomspännande krisstödsleverantör. Det gör det möjligt för oss att erbjuda hjälp på lokalt språk på de flesta platser runt om i världen.

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort!