HomeOm oss

BrolinWestrell startades årsskiftet 2006/2007 av Magnus Brolin och Mikael Westrell. Med en tydlig vision om att förena sina erfarenheter som chefer, psykoterapeuter och krishanterare har de snabbt och framgångsrikt etablerat företaget på marknaden. BrolinWestrell ägs sedan 1 juli 2019 av Lideta och från 1 november 2021 är Mandus Frykman VD (mandus@brolinwestrell.se).

Idag stödjer vi organisationer i såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. BrolinWestrell är en resurs när det svåra händer eller när man vill utveckla en fungerande verksamhet.

BrolinWestrell erbjuder tjänster med hög kvalitet, personlig kommunikation med kunden och stor insatskapacitet. Företagets medarbetare har under flera år varit ledande i att förnya den psykologiska krishanteringen i Sverige, bland annat genom boken Krishantering i arbetslivet. Vi följer kontinuerligt forskningen och kunskapsutveckling och våra arbetsmetoder stämmer väl överens med de nationella riktlinjer om t ex krishantering som formulerats i flera länder under senare år.
Förutom de egna medarbetarna har BrolinWestrell nätverk av underkonsulter i Sverige, Norden och Världen.

Nationellt nätverk BrolinWestrell har ett nätverk av underleverantörer runt om i landet, som arbetar på uppdrag av, arbetsleds av och rapporterar till oss. Det består av legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av krishantering, ledarskap och behandling.

Med hjälp av vårt nätverk kan vi därför snabbt finnas på plats när er organisation behöver stöd, oavsett var i landet ni befinner er.

Nordiskt nätverk BrolinWestrell finns representerade också i Norge, Danmark och Finland genom ett nätverk av underleverantörer. Samtliga är psykologer och psykoterapeuter med stor erfarenhet av bland annat psykologisk krishantering.

Internationell samarbetspartner Vi samarbetar även med en världsomspännande krisstödsleverantör. Det gör det möjligt för oss att erbjuda hjälp på lokalt språk på de flesta platser runt om i världen.

Mandus Frykman

Leg. psykolog, fil.dr.

mandus@brolinwestrell.se
070-633 43 25

Per Calleberg

Leg. psykolog, certifierad EMDR-terapeut, fil. kand. i biologi.

per@brolinwestrell.se
070-555 43 25

Kina Nygren

Leg psykolog och leg psykoterapeut, psykoanalytiker.

kina@brolinwestrell.se
070-372 43 25

Nina von Garaguly

Leg. psykolog med vidareutbildning i affektfokuserad psykoterapi och EMDR.

nina@brolinwestrell.se
070-654 43 25

Nonno Björkhem

Leg. psykolog.

nonno@brolinwestrell.se
070-685 43 25

Ellinor Eriksson

Leg. psykolog, M.Sc.Med.

ellinor@brolinwestrell.se
070-172 12 90

Christina Ling

Socionom, leg. psykoterapeut, utbildad i EMDR.

christina@brolinwestrell.se
070-610 43 25

Anna Brixmark Michanek

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

anna.michanek@brolinwestrell.se
070-387 43 25

Martin Mattsson

Koordinator.

martin@brolinwestrell.se
070-640 43 25