Visselblåsning

Visselblåsning – vad säger lagen

En visselblåsare är en person med insyn i en verksamhet som slår larm och informerar ledning eller myndigheter om allvarliga missförhållanden i verksamheten.
Den som visselblåser ska kunna vara anonym och skyddas mot repressalier från arbetsgivaren.
En ny lag angående visselblåsning började att gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska arbetsgivare ha en visselblåsarfunktion där arbetsrelaterade missförhållanden kan anmälas. 
Från och med den 17 december 2023 omfattas alla arbetsgivare med minst 50 anställda av lagstiftningen.

Visselblåsning – vad innebär det för arbetsgivaren

  • Arbetsgivarens visselblåsarfunktion ska kunna ta emot muntlig och skriftlig information om missförhållanden.
  • Den ska garantera att information om missförhållanden kan lämnas utan att visselblåsarens identitet röjs.
  • Funktionen ska vara tillgänglig för anställda, men också andra som exempelvis volontärer, konsulter, praktikanter och aktieägare.

BrolinWestrells visselblåsartjänst

BrolinWestrells visselblåsartjänst uppfyller de krav som lagen ställer på arbetsgivares visselblåsarfunktion.

  • Det fungerar så att du som arbetsgivare får ett telefonnummer och en mailadress som du hänvisar visselblåsare till.
  • Den som visselblåser kontaktar BrolinWestrell på hänvisat telefonnummer eller e-post. Oavsett om vi tar emot information per telefon eller per mail säkerställer vi visselblåsarens anonymitet gentemot dig som arbetsgivare. Visselblåsaren kan också välja att vara anonym gentemot oss.
  • Våra medarbetare som tar emot anmälningar är legitimerade psykologer specialiserade på kris- och organisationspsykologi. Vi är vana att arbeta med sekretess och har stor erfarenhet av samtal med anmälare som ibland har en stress och oro kopplad till sin anmälan.
  • När vi har tagit emot anmälan förmedlar vi informationen vidare till de som ditt företag utsett som ansvariga mottagare för olika frågor. Inte sällan vd, hr-chef eller styrelseordförande.

BrolinWestrells visselblåsartjänst är välbeprövad och har utvecklats i nära samarbete med kunder. Det är en trygg och kostnadseffektiv visselblåsartjänst som idag används av arbetsgivare i många branscher och bolag med 50-talet anställda till flera tusen.

Vi hjälper dig med visselblåsartjänsten

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med en visselblåsartjänst.