Utredning

Trakasserier på arbetsplatsen

Trakasserier på arbetet är en form av kränkande särbehandling. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Till skillnad mot diskriminering finns dock ingen formell maktobalans mellan den som trakasserar och den trakasserade.

Det är Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 som blir aktuell för att se vad som förväntas av arbetsgivaren gällande förebyggande arbete, agerande vid anmälan och insättande av åtgärder. Se avsnittet ”kränkande särbehandling” för mer information.

Vi hjälper dig med utredning

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med utredning.