Utredning

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Med kränkande särbehandling avses; handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, 4§). Brister i arbetsinnehåll och organisatoriska förhållanden är de vanligaste orsakerna, och inte att det handlar om en konflikt på personnivå.

Därmed finns all anledning att belysa hela den psykosociala arbetsmiljön vid en eventuell utredning. Och med ett tydligt förebyggande arbete behöver det inte gå så långt.

Exempel på kränkande särbehandling …

… är handlingar som upplevs som kränkande/oönskade av den som utsätts:

  • Trakasserier
  • Mobbning
  • Undanhållande av information
  • Förtal
  • Utfrysning
  • Förolämpning
  • Överdriven kontroll
  • Diskriminering
  • Hot och våld

Vi hjälper dig med utredning

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med utredning.