Utredning

Mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen kan också definieras som upprepad kränkande särbehandling, med ont uppsåt. Det handlar om att i ord och handling uppleva sig bli behandlad annorlunda – på ett sätt som känns obehagligt, olustigt, obegripligt och orättvist. Den nya föreskriften AFS 2015:4 ersätter tidigare AFS 1993:17 och fokuserar på hur mobbning ska förebyggas genom systematiskt arbetsmiljöarbete, hur mobbning på arbetsplatser ska motverkas och hanteras om det uppkommer. Läs mer om vilka åtgärder vi rekommenderar mot detta på vår sida kränkande särbehandling.

Ofta är det flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för mobbning att få fäste på en arbetsplats. Det kan bland annat vara brister i organisationen, svagt ledarskap, ständiga förändringar, stress eller olösta konflikter. Både chefer och medarbetare i en arbetsgrupp kan särbehandla en individ eller själva utsättas för mobbing eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Vi hjälper dig med utredning

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med utredning.