HomeNyheter2012

BrolinWestrell flyttar till nya lokaler!

Som ett naturligt led i företagets expansion flyttar vi nu till större lokaler. Från och med den 12 april 2012 blir vår nya adress Skeppsbron 32 i Gamla stan. Vi behåller alla våra telefonnummer och i övrigt innebär inte flytten några förändringar för våra kunder, samarbetspartner och klienter. Vi ser fram emot nya vyer – …

Läs mer

Specialistutbildning för psykologer

BrolinWestrell kommer under 2012 att arrangera en specialistkurs inom specialistordningen för psykologer: Krishantering i arbetslivet. För mer information om kursinnehåll, kursdatum, etc., läs mer

Boken Krishantering i arbetslivet – Nya perspektiv

Boken Krishantering i arbetslivet – Nya perspektiv ingår fr.o.m. vårterminen 2012 som obligatorisk litteratur på psykologikursen Individ, risk, kris och trauma på grundutbildningen Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet, Östersund.