Nyheter

Höjning av terrorhotnivån

Den 17e augusti beslutade Säkerhetspolisen om en höjning av terrorhotnivån till en 4a (högt) på den 5-gradiga skalan. Myndighetens bedömning är att hotet kommer att bestå en längre tid.

Skalan är en strategisk och delvis framåtblickande skala som syftar till att uppmana myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer att fortsätta att vidta åtgärder för att förebygga och minska hotet för terrorattentat i Sverige samt till att hålla en god beredskap för den händelse att något inträffar.

Vi vill därför påminna om vikten av att vara uppmärksam på misstänkta aktiviteter och avvikande beteenden hos individer, men också att se över organisationens beredskap.

Följande checklista är tänkt som en hjälp för er arbetsgivare att se över och anpassa er krisberedskap till det förändrade läget:

Krisplaner och riskbedömningar

  • Se över tidigare genomförda riskanalyser och uppdatera dem vid behov i linje med den högre terrorhotnivån
  • Uppdatera vid behov befintliga krisplaner i linje med den nya riskbedömningen

Organisatorisk kapacitet

  • Säkerställ att ansvarsfördelning och rapporteringsvägar är klarlagda i krisplan
  • Undersök om ansvarsfördelning och rapporteringsvägar är kända av alla berörda medarbetare

Kunskap och förmåga

  • Har relevanta personer en aktuell krisutbildning (rekommenderad frekvens minst var tredje år)
  • Undersök när krisledningen och/eller krisledningsansvarig chef senast genomförde någon form av krisövning (rekommenderad frekvens är minst årligen)

Dela inlägget:

Sök bland inlägg

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort!