Utbildning

Krisövningar

För att krisansvariga i en organisation ska sköta krishanteringen på ett bra sätt krävs både kunskap och träning. Ett sätt att träna är att genomföra en krisövning, som kan genomföras separat eller med fördel förläggas i anslutning till en utbildning. Upplägget för en krisövning planeras utifrån vad syftet med övningen är, detta för att övningen ska vara relevant utan att ta mer tid eller resurser i anspråk än vad som krävs för att uppnå syftet med övningen.

I de flesta upplägg med krisövningar vill vi att deltagarna ska få öva prioritering och beslutsfattande. Vi arbetar med branschanpassade händelsebeskrivningar eller case framtagna i samråd med uppdragsgivaren och lägger in inslag av tidspress. Stor vikt läggs vid den utvärdering som avslutar övningarna, för att bygga förståelse för på vilka grunder saker skedde och diskutera huruvida relevanta syften uppnåddes. På så vis sker inlärning. Ytterligare fokus som kan vara värda att ha vid krisövningar är sådant som ansvarsfördelning, samspel inom och utanför organisatonen, riskinventering, kommunikation och dokumentation. Här lägger vi gärna tonvikt på det som är särskilt relevant för den kund vi arbetar med. Vi kan anpassa omfattning utifrån önskemål. Allt ifrån ett kortare grupparbetesinslag till heldagar med inhyrda externa parter, skådespelare eller liknande.

Vi hjälper dig med utbildningar

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med utbildning.