Nyheter

Specialistkurs Krishantering i arbetslivet

BrolinWestrell kommer för 6:e gången att arrangera den uppskattade specialistkursen ”Krishantering i arbetslivet”. Kursen, som riktar sig till psykologer, tar upp de flesta aspekter av krishantering i arbetslivet, exempelvis hur krisberedskap kan byggas upp i en organisation, krisövningar, krisreaktioner och återhämtning, sårbarhets- och resiliensfaktorer, tidiga insatser och psykologisk första hjälp, socialt stöd, insatser för insatspersonal, ledarskap under kris, kriskommunikation, screening och bedömning, orientering om psykologiska och farmakologiska interventioner, barn och trauma, m.m.

Kursen omfattar 5 heldagar under perioden 18 november 2021 till och med 4 februari 2022. Förhoppningen är att kursens ska kunna genomföras fysiskt i Stockholm, men beroende på smittspridningsläget kan hela eller delar av kursen komma att behöva genomföras digitalt.

Kursbeskrivning går att ladda ner här.

Kontakta per@brolinwestrell.se för mer information.

Medarbetare på möte på kontoret

Dela inlägget:

Sök bland inlägg

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort!