Nyheter

Ny upplaga av Krishantering i arbetslivet

Vår bok Krishantering i arbetslivet kommer i mars 2016 ut i en andra uppdaterad och reviderad upplaga.

Vi har haft förmånen att få uppdatera vår bok från 2011, Krishantering i arbetslivet. Ännu fler egna erfarenheter och många lästa vetenskapliga artiklar har berikat boken ytterligare.

”Kunskap är färskvara. Nya erfarenheter och ny forskning läggs till det man redan vet. Emellanåt upptäcker man att gamla sanningar inte längre håller. /…/ Det är därför glädjande att boken Krishantering i arbetslivet nu har uppdaterats och att nyare kunskap och nyare begrepp introduceras. Jag hoppas att många kommer att ha glädje av denna bok.”

Ur bokens förord av KERSTIN BERGH JOHANNESSON, Programdirektör för Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri, Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet.

Boken är uppdelad i 7 delar.

  • Del 1, som omfattar kapitel 1 och 2, ger en översikt över ämnet kris, exempelvis när en oväntad händelse utgör en kris, hur krisreaktioner kan gestalta sig och riktlinjer för hjälp och stöd efter en kris.
  • Del 2, som omfattar kapitlen 3–5, ger en fördjupad genomgång av akuta krisreaktioner och senare efterverkningar.
  • Del 3, som omfattar kapitlen 6–9, beskriver bemötande av krisdrabbade ur flera perspektiv: allmänna riktlinjer, vad den drabbade kan göra själv, stöd från den drabbades sociala nätverk, chefens roll samt professionella insatser.
  • Del 4 utgörs av kapitel 10 om ledarskap vid kriser.
  • Del 5 omfattar kapitlen 11–15 och beskriver huvudsakligen det förebyggande arbetet i ett företag eller en organisation. Kapitel 16 är en avslutande reflektion över den betydelse det vi beskrivit i boken har för livet självt.
  • Del 6 utgörs av litteraturförteckning och internetadresser.
  • Bilagorna i del 7 innehåller exempel på checklistor och annat som vi hoppas ska vara användbart.

Beställ boken:

Här kan du läsa mer om boken på Studentlitteraturs hemsida.

Krishantering i arbetslivet – Studentlitteratur

Här kan du ladda ned en pdf med ytterligare information om boken och författarna.

Krishantering i Arbetslivet

Dela inlägget:

Sök bland inlägg

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort!