Nyheter

Kursen Krishantering i arbetslivet

Nu arrangerar BrolinWestrell för sjunde gången kursen Krishantering i arbetslivet. Denna gång gör vi det i samarbete med Ericastiftelsen, vilket gör att kursen nu är en högskoleutbildning som ger 7,5 högskolepoäng.

Kursen vänder sig i första hand till legitimerade psykologer och är öppen för andra deltagare såsom legitimerade psykoterapeuter, annan legitimerad vårdpersonal samt socionomer och beteendevetare. Kursen är ackrediterad som specialistkurs inom specialistordningen för psykologer med särskilda krav vid examinationen.

Kursen ger fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet. Teman som ingår är: krispsykologi, krisreaktioner hos individer och grupper, akuta interventioner, psykoedukation, socialt stöd, kamratstöd och andra stödinsatser samt särskilda insatser för insatspersonal. Översikt ges avseende reaktioner hos och stöd till barn och unga vid svåra påfrestningar och potentiellt traumatiserande händelser.

Vidare ges översikt gällande bedömning av stöd- och behandlingsbehov samt forskningsbaserade stödmodeller och behandlingsmetoder vid PTSD och andra traumarelaterade tillstånd. Organisations- och ledarskapsperspektiv på krisstöd samt aktuell lagstiftning och författningar som reglerar krisstöd i arbetslivet berörs. Krisberedskap, krisorganisation, krispolicy, handlingsplaner och annan dokumentation liksom kommunikation i kriser är andra områden som ingår i kursen.

Kursen startar 22 november 2023.

Mer information finns på Ericastiftelsens hemsida, där också anmälan görs.

Utbildningsplanen finns här.

Dela inlägget:

Sök bland inlägg

Vill du veta mer om oss och vad vi gör?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort!