HomeNyheterNyheterSpecialistkurs för psykologer: Krishantering i arbetslivet

Specialistkurs för psykologer: Krishantering i arbetslivet


BrolinWestrell anordnar för fjärde gången en ackrediterad specialistkurs för psykologer om krishantering i arbetslivet. Även om kursen riktar sig till psykologer är den öppen även för andra yrkeskategorier, t.ex. psykoterapeuter, personalvetare och andra som vill fördjupa sina kunskaper inom krishantering. Kursen, som omfattar fem heldagar med start 23 november 2017 och avslutas i januari 2018, belyser ämnet från flera håll. Moment som ingår är bland annat psykotraumatologi, dvs krisreaktioner, bedömning och behandling; stabilisering och psykologisk första hjälp; ledarskap under kris; kriskommunikation; krisorganisation; krisutbildning och -övning för organisationer och företag; yrkesrelaterad traumatisk stress; insatser för insatspersonal; läkemedelsbehandling vid traumatisk kris; barn och trauma; transkulturella aspekter på kris och trauma, falldiskussioner, med mera. Kursbeskrivning och schema går att hämta på Psykologförbundets hemsida.