HomeNyheterNyheterSamarbete med Feelgood

Samarbete med Feelgood


BrolinWestrell inledde vid årsskiftet 2009/10 ett samarbete med
Feelgood Företagshälsa. Det innebär att BrolinWestrell är exklusiv underleverantör av krisstöd åt Feelgoods kunder. Samarbetet gör att Feelgood kan erbjuda sina kunder krisstöd 24 timmar om dygnet med ett samlat grepp runt såväl medicinska som psykologiska frågor.
Syftet med den gemensamma leveransen, som inbegriper såväl organisationer och chefer som individer och grupper, är att stärka kundföretagets egna resurser. Ledorden är hög beredskap, kvalificerat chefsstöd och flexibilitet vad gäller insatser för de drabbade.
www.feelgood.se