HomeNyheterNytt kunskapsunderlag från Socialstyrelsen: Krisstöd vid allvarlig händelse

Nytt kunskapsunderlag från Socialstyrelsen: Krisstöd vid allvarlig händelse


Socialstyrelsen har publicerat en revision av kunskapsunderlaget Krisstöd vid allvarlig händelse.

Rapporten ger underlag för planering av krisstöd, och vänder sig i första hand till beslutsfattare och personal inom landsting och kommuner och till företrädare för bland annat räddningstjänst, polis och trossamfund. Rapporten kan också vara till stöd för andra aktörer inblandade i krisstödsarbete.

Filip Arnberg och Kerstin Bergh Johannesson vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har tillsammans med andra experter reviderat kunskapsunderlaget så att det överensstämmer med aktuell kunskap.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-4-20