HomeNyheterNyheterI kölvattnet av terrorattacken

I kölvattnet av terrorattacken


BrolinWestrell har arbetat för högtryck under perioden efter terrorattacken för att hjälpa och stötta personer som direkt eller indirekt drabbats av terrorattacken på Drottninggatan fredagen den 7 april. Uppföljningsarbetet som följer är inte mindre viktigt, då fokus skiftar från att huvudsakligen vara inriktat på stabiliserande och lugnande insatser, till att inrikta sig på att bedöma och identifiera de personer som kan komma att behöva traumabehandling.
Men vi försöker också bidra till att sprida kunskap om kris och trauma, exempelvis genom att ställa upp på intervjuer. Utdrag från en sådan intervju återfinns i tidningen Metro.