HomeNyheterJul- och nyårshälsning och nyheter från BrolinWestrell

Jul- och nyårshälsning och nyheter från BrolinWestrell


BrolinWestrell ser tillbaka på ett fantastiskt händelserikt och spännande 2017! Vi har fyllt 10 år, vilket vi firade samtidigt med att vi kunde bjuda in kunder och samarbetspartner till ett mingel och invigning av våra nya lokaler! Den 1 oktober lämnade vi Gamla Stan för större lokaler vid Karlaplan i Stockholm, vilket samtidigt blev en bekräftelse på att vi under året har fortsatt att växa och fått förtroende från allt fler kunder. Som en följd av detta har vi blivit fler medarbetare på kontoret! I mars hälsade vi Ulrica Melcher välkommen och i oktober började Sofia Lindblad hos oss i en helt ny roll som kundutvecklare!

Alltfler kunder efterfrågar kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. Under året har BrolinWestrell med hjälp av metodik som anpassas till kundens speciella situation, genomfört ett stort antal arbetsmiljöutredningar angående bland annat kränkande särbehandling och anklagelser om mobbing.

BrolinWestrell har även under detta verksamhetsår bistått gamla och nya kunder med krishantering efter kriser och incidenter såväl i Sverige som i områden runt om i världen där företag har verksamhet. Krishanteringsarbetet har bestått av insatser för ledning, medarbetare samt arbetsgrupper, vilket bland annat skedde efter terrorattacken i Stockholm 7/4, där BrolinWestrell fick förtroendet och uppdraget att hjälpa flera av våra kundföretag som var drabbade av attacken.

Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartner för året som gått och samtidigt önska alla en God jul och allt gott inför 2018!

Mikael Westrell, VD

Nytt från BrolinWestrell

Under 2018 kommer vi att genomföra ett antal frukostseminarier. Vi kommer att bjuda på frukost samt att en av våra konsulter ger en föreläsning inom ett aktuellt område. Separata inbjudningar kommer att skickas ut under året. Även ett separat nyhetsbrev kommer att distribueras 4 gånger under året.
Första frukostseminariet är den 1:a februari. Tema Ledarskap. Mer information skickas ut via separat inbjudan.
Vid eventuella frågor/funderingar kontakta Sofia Lindblad, kundutvecklare BrolinWestrell. E-post: sofia@brolinwestrell.se