HomeNyheterNyheterForskning och nationella rekommendationer

Forskning och nationella rekommendationer


Vår hemsida utvidgas nu med länkar till nationella rekommendationer, främst gällande psykologisk krishantering, och viktiga forskningsrön som dessa grundar sig på. Den samlade kunskapen på området har förstås ökat under årens lopp. Nu finns dessutom en hel del forskning som i vissa avseenden blir avgörande för hur man genomför en krisintervention. BrolinWestrell välkomnar detta och kan samtidigt glädjas åt att dagens rekommendationer stödjer den förnyelse av krishanteringen i näringslivet som vi varit en del av under hela 2000-talet.
Läs mer