HomeNyheter2021maj

Specialistkurs Krishantering i arbetslivet

BrolinWestrell kommer för 6:e gången att arrangera den uppskattade specialistkursen ”Krishantering i arbetslivet”. Kursen, som riktar sig till psykologer, tar upp de flesta aspekter av krishantering i arbetslivet, exempelvis hur krisberedskap kan byggas upp i en organisation, krisövningar, krisreaktioner och återhämtning, sårbarhets- och resiliensfaktorer, tidiga insatser och psykologisk första hjälp, socialt stöd, insatser för insatspersonal, …

Läs mer