HomeNyheter2019maj

Kurs i krishantering i arbetslivet

I grundutbildningen för psykologer behandlas krispsykologi, psykotraumatologi, organisatorisk krishantering och olika krisinterventioner, såväl akuta insatser som traumabehandling, relativt översiktligt. I de flesta fall saknas en särskild kurs som täcker sådana ämnen, utan frågorna behandlas inom ramen för andra kursen. Dessvärre får kris och trauma ofta ganska litet utrymme, 0,6-2 hp av de 300 hp som …

Läs mer