HomeNyheter2018maj

Magnus Brolin intervjuad av arbetsmiljöforskning.se

Oväntade traumatiska händelser kan ske i alla branscher. Organisationens beredskap avgör ofta hur de anställda påverkas. Ändå har få arbetsplatser en utbyggd krisberedskap, säger psykologen Magnus Brolin i en intervju i tidningen Användbart, en kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning publicerad på www.arbetsmiljöforskning.se Tidningen finns att ladda ned på http://arbetsmiljoforskning.se/wp-content/uploads/2018/04/anvacc88ndbart-nr-2-18.pdf

GDPR

INFORMATION om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR*) Den 25 maj 2018 träder en ny europeisk persondataskyddsreglering i kraft – dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen blir direkt tillämplig som lag i Sverige och samtidigt upphör det nuvarande dataskyddsdirektivet och Personuppgiftslagen (PUL). Störst förändring blir det för företag som hanterar personuppgifter. Många av de krav som dataskyddsförordningen medför finns redan …

Läs mer