HomeNyheter2016mars

Recension av boken ”Krishantering i arbetslivet”

Den första recensionen av andra upplagan av ”Krishantering i arbetslivet” ”Titeln är osedvanligt adekvat […] en fascinerande bok i frågor som inte bara är skrämmande aktuella utan också under snabb kunskapsutveckling, vilket motiverar nyutgåvan. Språk och struktur är ytterst väl anpassade till den stora målgruppens behov. Bilagorna med checklistor gör boken i praktiken till en …

Läs mer