HomeNyheter2015december

Krishantering i arbetslivet – nya perspektiv

Krishantering i arbetslivet – Nya perspektiv, av Magnus Brolin, Per Calleberg och Mikael Westrell har utkommit på Studentlitteratur. Hur genomför man adekvata stödinsatser vid akuta kriser på arbetsplatser och i organisationer? Vad fungerar? Finns det insatser som till och med kan förvärra situationen? Författarna beskriver hur reaktionerna i samband med en traumatisk händelse kan se …

Läs mer