HomeNyheter2014juni

Specialistutbildning för psykologer

BrolinWestrell kommer under 2014 att arrangera en specialistkurs inom specialistordningen för psykologer: Krishantering i arbetslivet. Kursstart 27 november. Mer information om innehåll, kursdatum, etc. finns i Kursbeskrivningen