HomeNyheter2014maj

EMDR-certifiering

Per Calleberg är nu, sedan 21/5, av Föreningen EMDR Sverige certifierad EMDR-terapeut. EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan minska besvären efter trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.