HomeNyheter2014

Helena Ritzler Tenenbaum lämnar BrolinWestrell

Efter 4 år på BrolinWestrell lämnar nu Helena företaget för att gå vidare och på sin nya arbetsplats, S:t Lukas i Stockholm, vidareutveckla och fördjupa sin profession som psykoterapeut. Vi önskar Helena lycka till framöver!

Ny medarbetare på BrolinWestrell

Vi förstärker nu vårt team med en Koordinator och hälsar Martin Mattsson välkommen till BrolinWestrell! Martins roll blir att koordinera den administrativa verksamheten och att tillsammans med Vd ansvara för det externa kundarbetet. Martin kommer närmast från ett chefsjobb inom bokbranschen och har stor erfarenhet av service i relation till kund och att administrera en …

Läs mer

Specialistutbildning för psykologer

BrolinWestrell kommer under 2014 att arrangera en specialistkurs inom specialistordningen för psykologer: Krishantering i arbetslivet. Kursstart 27 november. Mer information om innehåll, kursdatum, etc. finns i Kursbeskrivningen

EMDR-certifiering

Per Calleberg är nu, sedan 21/5, av Föreningen EMDR Sverige certifierad EMDR-terapeut. EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan minska besvären efter trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.