HomeNyheter2013augusti

Nya rekommendationer för psykologiskt stöd

WHO (World Health Organization) i Genève har publicerat nya rekommendationer för psykologiskt stöd efter allvarliga händelser och för behandling av posttraumatisk stress. I rekommendationerna lyfter man bland annat fram EMDR som en lämplig behandlingsmetod. Läs mer