HomeNyheter2012februari

Specialistutbildning för psykologer

BrolinWestrell kommer under 2012 att arrangera en specialistkurs inom specialistordningen för psykologer: Krishantering i arbetslivet. För mer information om kursinnehåll, kursdatum, etc., läs mer