HomeNyheter2010mars

Ny tjänst: Chefsvägledning i telefon

Sedan årsskiftet 2009/10 erbjuder BrolinWestrell en ny tjänst: En direktlinje för Chefsvägledning i telefon. Tjänsten innebär att chefer i kundföretag får möjlighet att via telefon samtala med en erfaren seniorkonsult om frågor relaterade till chef- och ledarskap. Chefer har ett trefaldigt ansvar: för verksamheten, för medarbetarna, men också för sig själva. Chefsvägledningen kan användas för …

Läs mer

Samarbete med Feelgood

BrolinWestrell inledde vid årsskiftet 2009/10 ett samarbete med Feelgood Företagshälsa. Det innebär att BrolinWestrell är exklusiv underleverantör av krisstöd åt Feelgoods kunder. Samarbetet gör att Feelgood kan erbjuda sina kunder krisstöd 24 timmar om dygnet med ett samlat grepp runt såväl medicinska som psykologiska frågor. Syftet med den gemensamma leveransen, som inbegriper såväl organisationer och …

Läs mer