HomeNyheter2009oktober

Under rubriken ”Psykologisk debriefing – mer skada än nytta?”

intervjuas i tidningen Personal och Ledarskap, nr 10 2009, överläkare Per-Olof Michel vid Centrum för katastrofpsykiatri. I intervjun redogör Michel för nya rön kring riskerna med debriefing och ger sin syn på modernt krisomhändertagande. Läs hela artikeln

Magnus Brolin och Mikael Westrell

intervjuas om krishantering och ledarskap i tidningen Chef & Ledarskap, medlemstidning för Lärarförbundets skolledarförening Läs mer