HomeNyheter2009februari

Skandinaviskt nätverk av underkonsulter.

Sedan årsskiftet har BrolinWestrell kunder med verksamhet i de skandinaviska länderna. Vi har därför förstärkt vårt nätverk av underkonsulter i dessa länder. Under slutet av förra året och under de första månaderna i år har vi besökt kollegorna i våra grannländer för att kvalitetssäkra förhållningssätt, interventioner och rutiner. Utgångspunkten i detta arbete har varit de …

Läs mer

Forskning och nationella rekommendationer

Vår hemsida utvidgas nu med länkar till nationella rekommendationer, främst gällande psykologisk krishantering, och viktiga forskningsrön som dessa grundar sig på. Den samlade kunskapen på området har förstås ökat under årens lopp. Nu finns dessutom en hel del forskning som i vissa avseenden blir avgörande för hur man genomför en krisintervention. BrolinWestrell välkomnar detta och …

Läs mer