HomeNyheter2009

Under rubriken ”Psykologisk debriefing – mer skada än nytta?”

intervjuas i tidningen Personal och Ledarskap, nr 10 2009, överläkare Per-Olof Michel vid Centrum för katastrofpsykiatri. I intervjun redogör Michel för nya rön kring riskerna med debriefing och ger sin syn på modernt krisomhändertagande. Läs hela artikeln

Magnus Brolin och Mikael Westrell

intervjuas om krishantering och ledarskap i tidningen Chef & Ledarskap, medlemstidning för Lärarförbundets skolledarförening Läs mer

BrolinWestrell bevistade Krisberedskapskonferensen i Karlstad

den 14:e september och fick bland annat höra presentationer om modern forskning kring klinisk tillämpning av olika former av krisinterventioner, stressens påverkan på hjärnan, barn i kris samt kulturella aspekter i mötet med människor i kris.

BrolinWestrell bevistade Krisberedskapskonferensen

i Karlstad den 14:e september och fick bland annat höra presentationer om modern forskning kring klinisk tillämpning av olika former av krisinterventioner, stressens påverkan på hjärnan, barn i kris samt kulturella aspekter i mötet med människor i kris.

Skandinaviskt nätverk av underkonsulter.

Sedan årsskiftet har BrolinWestrell kunder med verksamhet i de skandinaviska länderna. Vi har därför förstärkt vårt nätverk av underkonsulter i dessa länder. Under slutet av förra året och under de första månaderna i år har vi besökt kollegorna i våra grannländer för att kvalitetssäkra förhållningssätt, interventioner och rutiner. Utgångspunkten i detta arbete har varit de …

Läs mer

Forskning och nationella rekommendationer

Vår hemsida utvidgas nu med länkar till nationella rekommendationer, främst gällande psykologisk krishantering, och viktiga forskningsrön som dessa grundar sig på. Den samlade kunskapen på området har förstås ökat under årens lopp. Nu finns dessutom en hel del forskning som i vissa avseenden blir avgörande för hur man genomför en krisintervention. BrolinWestrell välkomnar detta och …

Läs mer