HomeKunderScandic Hotels

Scandic Hotels

”Scandic Hotels finns idag i sex länder och vi är mer än 16.000 anställda. När vi letade efter en partner så var ett av de självklara utgångspunkterna för oss att vi skulle få samma stöd oavsett land, hotell eller vem som begärde att få krisstödet. Hos oss kanaliseras behovet via vårt Crisis Call center som är öppet dygnet runt och en annan mycket viktig parameter i den upphandling vi gjorde var en kort responstid från det att begäran om krisstöd kommit in till det att första samtalet startar. Detta skall självklart också fungera på samma sätt i alla de länder vi finns verksamma i.

Vi har också flera gånger varje år testat responstiden genom såväl lokala som centralt styrda krisövningar och till dags dato har responstiden alltid legat under tio minuter till inringningen/starten av övningen. Däremellan ska man komma ihåg att vårt Crisis Call center har hanterat inringt samtal och där sorterat information för att sedan förmedla det till BrolinWestrell. Snabb återkoppling till vår personal är mycket prioriterat.

Ett annat mycket starkt krav från vår sida är att det stöd som ges är förankrat i modern forskning och i enlighet med de senaste verktygen och metoderna. Min uppfattning är att vi fått en partner som kan i såväl stora som små jobbiga situationer hantera våra utmaningar på ett inkluderande och professionellt sätt och därmed ge vår personal och våra gäster det stöd som man kan behöver för att kunna återgå till vardagens utmaningar.”

Scandic-logo-vectorized-red-pms-186

Peter Claeson
Säkerhetschef, Scandic Hotels