HomeKunderPWC

PWC

pricewaterhousecoopers_logo-svg

PWC är ett av Sveriges ledande företag inom revision, redovisning, skatterådgivning, verksamhetsutveckling, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.

”Vi har valt att samarbeta med BrolinWestrell för att säkerställa snabba och adekvata insatser i allvarliga och traumatiska krissituationer.
Vi uppskattar vårt samarbete med BrolinWestrell därför att vi alltid får ett personligt, snabbt och effektivt bemötande, vilket är en avgörande förutsättning i dessa situationer.
Vi känner oss trygga genom deras mångåriga och breda erfarenhet av krishantering. Dessutom kan de ge oss service både inom och utanför Sverige.”

Katarina Roddar
Personaldirektör
PWC Sverige