HomeKunderNokas

Nokas

”BrolinWestrell har en bredd inom hela HR-området. Utöver att stödja ledare i kris kan BrolinWestrell vara en tillgång i svåra utredningar och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Nokas erfarenhet är en snabb, seriös och oerhört kompetent samarbetsparter som hjälper oss att vara en totalleverantör av trygghet och säkerhet. Samarbetet stärker Nokas konkurrenskraft på marknaden.”

Karl Sandberg
HR-chef | Nokas Security AB