HomeKunderLrf

Lrf

logo-lrf

Lantbrukarnas Riksförbund är både kris- och personalstödskund. Så här säger de själva om samarbetet:

 ”Vi har valt BrolinWestrell för att de på ett mycket professionellt och medmänskligt sätt bemöter vår organisation och våra medarbetare när de behöver stöd i en kris eller ett trauma. De har hög expertis och kunskap och det känns tryggt att de bara finns ett samtal bort.

Bemötandet från BrolinWestrell är alltid professionellt, personligt och empatiskt. Deras leverans kännetecknas av flexibilitet, hög kvalité och snabbt agerande – det är av största vikt vid en krissituation.”

Annica Bjurfors, HR-chef på LRF.